daiv
07.09.2011, 18:20
Здравствуйте.
CS1000E rel 6.0 CoRes. Не получается попасть в станцию через web и rlogin под admin. Не принимает пароль (OVL428). Через ssh на CPPM пускает под nortel. После перезагрузки доступ восстанавливается. Где копать?

IgorN
07.09.2011, 18:46
Подозреваю, что надо ставить патчи.

daiv
07.09.2011, 18:52
pstat (из ssh)

Product Release: 6.00.18.00
In system patches: 1
PATCH# NAME IN_SERVICE DATE SPECINS TYPE RPM
12 p29407_1 Yes 13/05/11 NO FRU nortel-cs1000-cs-6.00.R.100-00.i386

In System service updates: 12
PATCH# IN_SERVICE DATE SPECINS REMOVABLE NAME
0 Yes 13/05/11 yes yes nortel-cs1000-linuxbase-6.00.18.65-03.i386.001
1 Yes 13/05/11 YES YES nortel-cs1000-patchWeb-6.00.18.65-01.i386.001
2 Yes 13/05/11 NO YES nortel-cs1000-gk-6.00.18.63-00.i386.000
3 Yes 13/05/11 NO YES nortel-cs1000-sps-6.00.18.63-00.i386.000
4 Yes 13/05/11 NO YES nortel-cs1000-emWeb_6-0-06.00.18.63-01.i386.001
5 Yes 13/05/11 NO YES nortel-cs1000-dbcom-6.00.18.65-01.i386.001
6 Yes 13/05/11 YES YES nortel-cs1000-csv-6.00.18.65-04.i386.000
7 Yes 13/05/11 NO YES nortel-cs1000-vtrk-6.00.18.65-21.i386.000
8 Yes 13/05/11 NO YES nortel-cs1000-bcc_6-0-6.00.18.65-02.i386.000
9 Yes 13/05/11 NO YES nortel-cs1000-cs1000WebService_6-0-6.00.18.65-02.i386.000
10 Yes 13/05/11 NO YES nortel-cs1000-ftrpkg-6.00.18.65-02.i386.000
11 Yes 13/05/11 NO YES nortel-cs1000-tps-6.00.18.65-14.i386.000

Urri
07.09.2011, 19:11
распечатай issp

vd0venk0
08.09.2011, 10:35
а случаем админский пароль не истек? попробуй сделать passwordReset

daiv
08.09.2011, 12:30
После перезагрузки пускает с пометкой, что через emergency accaunt. Потом перестает пускать. Я так понимаю, что как только стартуют сервисы центральной аутентификации, так все и умирает.

daiv
08.09.2011, 12:38
issp
START:
####################
Release: 6.00.18.00
Machine: i686
Hostname:
####################
RPMs:
basesystem-8.0-5.1.1.noarch
kernel-headers-2.6.18-53.el5.i386
zlib-1.2.3-3.i386
atk-1.12.2-1.fc6.i386
libSM-1.0.1-3.1.i386
bash-3.1-16.1.i386
sed-4.1.5-5.fc6.i386
freetype-2.2.1-19.el5.i386
expat-1.95.8-8.2.1.i386
libcap-1.10-26.i386
db4-4.3.29-9.fc6.i386
procps-3.2.7-8.1.el5.i386
libusb-0.1.12-5.1.i386
libpng-1.2.10-7.0.2.i386
gnutls-1.4.1-2.i386
libidn-0.6.5-1.1.i386
libbonobo-2.16.0-1.fc6.i386
keyutils-libs-1.2-1.el5.i386
perl-XML-SAX-0.14-5.noarch
perl-Digest-SHA1-2.11-1.2.1.i386
elfutils-libs-0.125-3.el5.i386
shared-mime-info-0.19-3.el5.i386
gpm-1.20.1-74.1.i386
redhat-menus-6.7.8-2.el5.noarch
procmail-3.22-17.1.i386
libgtop2-2.14.4-3.el5.i386
ethtool-5-1.el5.i386
libX11-1.0.3-8.0.1.el5.i386
libXmu-1.0.2-5.i386
libXpm-3.5.5-3.i386
libXinerama-1.0.1-2.1.i386
giflib-4.1.3-7.1.el5.1.i386
libXp-1.0.0-8.1.el5.i386
grub-0.97-13.i386
perl-XML-Parser-2.34-9.n0i.2.i686
fbset-2.1-22.i386
attr-2.4.32-1.1.i386
gdb-6.5-25.el5.i386
mgetty-1.1.33-9.fc6.i386
switchdesk-4.0.8-6.noarch
gmp-4.1.4-10.el5.i386
lslk-1.29-17.i386
finger-0.17-32.2.1.1.i386
libobjc-4.1.2-14.el5.i386
hdparm-6.6-2.i386
pam_passwdqc-1.0.2-1.2.2.i386
libtool-ltdl-1.5.22-6.1.i386
dump-0.4b41-2.fc6.i386
libselinux-1.33.4-5.el5.i386
findutils-4.2.27-4.1.i386
python-2.4.3-19.el5.i386
newt-0.52.2-9.i386
hwdata-0.211-1.noarch
libpcap-0.9.4-11.el5.i386
pciutils-2.2.3-4.i386
e2fsprogs-1.39-10.el5.i386
gtk2-2.10.4-19.el5.i386
pygtk2-2.10.1-8.el5.i386
audit-libs-python-1.6.5-9.el5.i386
pam-0.99.6.2-3.26.el5.i386
usermode-1.88-3.el5.i386
libssh2-0.18-5.i386
lvm2-2.02.26-3.el5.i386
emacs-common-21.4-19.el5.i386
libutempter-1.1.4-3.fc6.i386
openssh-4.3p2-26.i386
ypbind-1.19-8.el5.i386
libbonoboui-2.16.0-1.fc6.i386
kudzu-1.2.57.1.15-1.i386
pm-utils-0.99.3-6.el5.17.i386
tar-1.15.1-23.0.1.el5.i386
sudo-1.6.8p12-10.i386
system-config-date-1.8.12-1.el5.noarch
ypserv-2.19-3.i386
openssh-server-4.3p2-26.i386
prelink-0.3.9-2.1.i386
system-config-rootpassword-1.1.9.1-1.noarch
ppp-2.4.4-1.el5.i386
gnome-icon-theme-2.16.0.1-4.el5.noarch
usbutils-0.71-2.1.i386
pyxf86config-0.3.31-2.fc6.i386
stunnel-4.15-2.i386
sgml-common-0.6.3-18.noarch
parted-1.8.1-12.el5.i386
lsof-4.78-3.i386
rpm-libs-4.4.2-47.el5.i386
selinux-policy-2.4.6-137.el5.noarch
xorg-x11-xfs-1.0.2-4.i386
perl-Compress-Raw-Zlib-2.008-1.el5.rf.i386
perl-Convert-PEM-0.07-1.2.el5.rf.noarch
perl-Crypt-DSA-0.14-1.el5.rf.noarch
perl-Math-Pari-2.010709-1.el5.rf.i386
perl-Sort-Versions-1.5-1.2.el5.rf.noarch
perl-Math-GMP-2.04-1.2.el5.rf.i386
perl-XML-Writer-0.604-1.el5.rf.noarch
flashrom-0-0.15.20090112svn3852.el5.i386
nortel-cs1000-OS-1.00.00.00-00.noarch
base_harden-6.00-18.62.i386
net-snmp-5.4.1-1.i686
jdk-1.5.0_15-fcs.i586
nortel-cs1000-kcv-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-oam-logging-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-snmp-6.00.18.62-00.i686
nortel-cs1000-ISECSH-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-shared-pbx-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-cslogin-6.00.18.62-00.i386
mysql-connector-odbc-3.51.27-0.i386
nortel-cs1000-shared-netmon-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-tps-fw-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-ncs-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-managedElementWebService-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-patchWeb-6.00.18.65-01.i386
nortel-cs1000-dbcom-6.00.18.65-01.i386
nortel-cs1000-cs1000WebService_6-0-6.00.18.65-02.i386
libgcc-4.1.2-14.el5.i386
filesystem-2.4.0-1.i386
cracklib-dicts-2.8.9-3.3.i386
termcap-5.5-1.20060701.1.noarch
tzdata-2007d-1.el5.noarch
glibc-2.5-18.nt.i386
glib2-2.12.3-2.fc6.i386
popt-1.10.2-47.el5.i386
mktemp-1.5-23.2.2.i386
libICE-1.0.1-2.1.i386
tcp_wrappers-7.6-40.4.el5.i386
libtermcap-2.0.8-46.1.i386
info-4.8-14.el5.i386
libxml2-2.6.26-2.1.2.i386
libsepol-1.15.2-1.el5.i386
readline-5.1-1.1.i386
libart_lgpl-2.3.17-4.i386
cyrus-sasl-lib-2.1.22-4.i386
libattr-2.4.32-1.1.i386
elfutils-libelf-0.125-3.el5.i386
libgpg-error-1.4-2.i386
libgcrypt-1.2.3-1.i386
gdbm-1.8.0-26.2.1.i386
libjpeg-6b-37.i386
diffutils-2.8.1-15.2.2.i386
nss-3.11.7-1.3.el5.i386
beecrypt-4.1.2-10.1.1.i386
grep-2.5.1-54.2.el5.i386
libtiff-3.8.2-7.el5.i386
perl-XML-NamespaceSupport-1.09-1.2.1.noarch
sqlite-3.3.6-2.i386
gzip-1.3.5-9.el5.i386
audiofile-0.2.6-5.i386
ORBit2-2.14.3-4.el5.i386
libfontenc-1.0.2-2.2.el5.i386
xorg-x11-font-utils-7.1-2.i386
dmidecode-2.7-1.28.2.el5.i386
lm_sensors-2.10.0-3.1.i386
perl-HTML-Tagset-3.10-2.1.1.noarch
perl-libwww-perl-5.805-1.1.1.noarch
perl-XML-LibXML-Common-0.13-8.2.2.i386
libxslt-1.1.17-2.i386
bzip2-1.0.3-3.i386
vim-common-7.0.109-3.el5.3.i386
cpp-4.1.2-14.el5.i386
groff-1.18.1.1-11.1.i386
make-3.81-1.1.i386
desktop-file-utils-0.10-7.i386
gamin-0.1.7-8.el5.i386
tcl-8.4.13-3.fc6.i386
redhat-release-5Server-5.1.0.2.i386
glibc-headers-2.5-18.nt.i386
libdaemon-0.10-5.el5.i386
mingetty-1.07-5.2.2.i386
dosfstools-2.11-6.2.el5.i386
libXdmcp-1.0.1-2.1.i386
libXext-1.0.1-2.1.i386
libXt-1.0.2-3.1.fc6.i386
libXrandr-1.1.1-3.1.i386
libXfixes-4.0.1-2.1.i386
libXcursor-1.1.7-1.1.i386
xorg-x11-xauth-1.0.1-2.1.i386
libXres-1.0.1-3.1.i386
startup-notification-0.8-4.1.i386
slang-2.0.6-4.el5.i386
gnome-mime-data-2.4.2-3.1.i386
glibc-devel-2.5-18.nt.i386
expect-5.43.0-5.1.i386
elfutils-0.125-3.el5.i386
perl-Digest-HMAC-1.01-15.noarch
bc-1.06-21.i386
perl-Net-SFTP-0.10-1.n0i.2.noarch
sharutils-4.6.1-2.i386
acl-2.2.39-2.1.el5.i386
cyrus-sasl-plain-2.1.22-4.i386
dialog-1.0.20051107-1.2.2.i386
mtr-0.71-3.1.i386
ed-0.2-38.2.2.i386
binutils-2.17.50.0.6-5.el5.i386
time-1.7-27.2.2.i386
unzip-5.52-2.2.1.i386
compat-db-4.2.52-5.1.i386
file-4.17-9.0.1.el5.i386
unixODBC-2.2.11-7.1.i386
patch-2.5.4-29.2.2.i386
setserial-2.17-19.2.2.i386
rdate-1.4-6.i386
tftp-0.42-3.1.i386
pam_smb-1.1.7-7.2.1.i386
rsh-0.17-37.el5.i386
unix2dos-2.2-26.2.2.i386
compat-libstdc++-33-3.2.3-61.i386
traceroute-2.0.1-2.el5.i386
ncompress-4.2.4-47.i386
dos2unix-3.1-27.1.i386
eject-2.1.5-4.2.el5.i386
rootfiles-8.1-1.1.1.noarch
words-3.0-9.noarch
shadow-utils-4.0.17-12.el5.i386
e2fsprogs-libs-1.39-10.el5.i386
coreutils-5.97-12.1.el5.i386
openssl-0.9.8b-8.3.el5_0.2.i386
openldap-2.3.27-8.i386
cairo-1.2.4-2.el5.i386
module-init-tools-3.3-0.pre3.1.34.el5.i386
net-snmp-libs-5.3.1-19.el5.i386
libxml2-python-2.6.26-2.1.2.i386
dbus-glib-0.70-5.i386
hicolor-icon-theme-0.9-2.1.noarch
rsyslog-2.0.0-11.el5.i386
libsemanage-1.9.1-3.el5.i386
esound-0.2.36-3.i386
kpartx-0.4.7-12.el5.i386
dmraid-1.0.0.rc13-4.el5.i386
dbus-python-0.70-7.el5.i386
pango-1.14.9-3.el5.i386
GConf2-2.14.0-9.el5.i386
libgnomecanvas-2.14.0-4.1.i386
gnome-keyring-0.6.0-1.fc6.i386
libwnck-2.16.0-4.fc6.i386
pyOpenSSL-0.6-1.p24.7.2.2.i386
cracklib-2.8.9-3.3.i386
libuser-0.54.7-2.el5.2.i386
passwd-0.73-1.i386
libselinux-python-1.33.4-5.el5.i386
ntp-4.2.2p1-7.el5.i386
nscd-2.5-18.nt.i386
Xaw3d-1.5E-10.1.i386
tcsh-6.14-12.el5.i386

daiv
08.09.2011, 12:39
syslinux-3.11-4.i386
MAKEDEV-3.23-1.2.i386
util-linux-2.13-0.45.el5.i386
which-2.16-7.i386
lockdev-1.0.1-10.i386
net-tools-1.60-73.i386
hal-0.5.8.1-25.el5.i386
avahi-0.6.16-1.el5.i386
portmap-4.0-65.2.2.1.i386
avahi-glib-0.6.16-1.el5.i386
libgnome-2.16.0-6.el5.i386
libgnomeui-2.16.0-5.el5.i386
gnome-python2-canvas-2.16.0-1.fc6.i386
cyrus-sasl-2.1.22-4.i386
kbd-1.12-19.el5.i386
vixie-cron-4.1-72.el5.i386
vim-minimal-7.0.109-3.el5.3.i386
mkinitrd-5.1.19.6-19.i386
mkbootdisk-1.5.3-2.1.i386
sysstat-7.0.0-3.el5.i386
mdadm-2.5.4-3.el5.i386
gnome-python2-bonobo-2.16.0-1.fc6.i386
yp-tools-2.9-0.1.i386
tftp-server-0.42-3.1.i386
openssh-askpass-4.3p2-26.i386
openssh-clients-4.3p2-26.i386
vsftpd-2.0.5-12.it288452.el5.i386
quota-3.13-1.2.3.2.el5.i386
krb5-workstation-1.6.1-17.el5.i386
nss_ldap-253-5.el5.i386
bind-utils-9.3.3-10.el5.i386
setuptool-1.19.2-1.i386
screen-4.0.3-1.el5.i386
pam_krb5-2.2.14-1.i386
rhnlib-2.2.5-1.el5.noarch
libgcj-4.1.2-14.el5.i386
sos-1.7-9.1.el5.noarch
ntsysv-1.3.30.1-1.i386
autofs-5.0.1-0.rc2.55.i386
gettext-0.14.6-4.el5.i386
cyrus-sasl-md5-2.1.22-4.i386
xorg-x11-xinit-1.0.2-13.el5.i386
readahead-1.3-7.el5.i386
mlocate-0.15-1.el5.i386
vim-enhanced-7.0.109-3.el5.3.i386
star-1.5a75-2.i386
policycoreutils-1.33.12-14.el5.i386
net-snmp-5.3.1-19.el5.i386
system-config-network-tui-1.3.99-2.el5.noarch
audispd-plugins-1.6.5-9.el5.i386
man-1.6d-1.1.i386
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi-7.1-2.1.el5.noarch
xorg-x11-fonts-base-7.1-2.1.el5.noarch
emacs-21.4-19.el5.i386
perl-IO-Compress-Base-2.008-1.el5.rf.noarch
perl-Compress-Zlib-2.008-1.el5.rf.noarch
perl-Crypt-DES-2.05-3.2.el5.rf.i386
perl-Data-Buffer-0.04-1.2.el5.rf.noarch
perl-Crypt-IDEA-1.08-1.el5.rf.i386
perl-Convert-ASCII-Armour-1.4-1.2.el5.rf.noarch
perl-Crypt-Random-1.25-1.2.el5.rf.noarch
nortel-cs1000-deployment-1.00.00.00-00.noarch
dfoTools-6.00.18.62-00.i386
net-snmp-utils-5.3.1-19.el5.i386
perl-Digest-MD2-2.03-1.2.el5.rf.i386
perl-Crypt-CBC-2.24-1.el5.rf.noarch
perl-Crypt-RSA-1.58-1.el5.rf.noarch
perl-String-CRC32-1.4-1.el5.rf.i386
perl-XML-Parser-EasyTree-0.01-1.2.el5.rf.noarch
perl-Crypt-Blowfish-2.10-1.2.el5.rf.i386
perl-IPC-Run3-0.040-1.el4.rf.noarch
dhcp-3.0.5-7.01.i386
nortel-cs1000-pi-control-1.00.00.00-00.noarch
monit-4.9-2.el5.rf.i386
pass_harden-6.00-18.62.i386
nortel-cs1000-NTAFS-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-auth-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-Jboss-Quantum-6.00.18.62-00.i386
lhmonitor-6.00.18.62-00.i386
gryphon-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-cppmUtil-6.00.18.62-00.i686
nortel-cs1000-dmWeb-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-ipsec-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-csoneksvrmgr-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-tap-patcher-6.00.18.62-00.i686
nortel-cs1000-shared-general-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-shared-tpselect-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-tps-ngs-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-shared-shells-6.00.18.62-00.i386
MySQL-shared-enterprise-5.1.30-0.rhel5.i386
MySQL-server-enterprise-5.1.30-0.rhel5.i386
nortel-cs1000-deplist-6.00.R.100-01.i386
perl-DBI-1.52-1.fc6.i386
nortel-cs1000-shared-carrdtct-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-shared-ssSubagent-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-nrsmWebService-6.00.18.62-00.i386
EmConfig_6-0-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-csmWeb-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-linuxbase-6.00.18.65-03.i386
nortel-cs1000-gk-6.00.18.63-00.i386
nortel-cs1000-emWeb_6-0-06.00.18.63-01.i386
nortel-cs1000-csv-6.00.18.65-04.i386
nortel-cs1000-bcc_6-0-6.00.18.65-02.i386
nortel-cs1000-ftrpkg-6.00.18.65-02.i386
setup-2.5.58-1.el5.noarch
rmt-0.4b41-2.fc6.i386
glibc-common-2.5-18.nt.i386
chkconfig-1.3.30.1-1.i386
audit-libs-1.6.5-9.el5.i386
libstdc++-4.1.2-14.el5.i386
ncurses-5.5-24.20060715.i386
gawk-3.1.5-14.el5.i386
bzip2-libs-1.0.3-3.i386
libacl-2.2.39-2.1.el5.i386
libXau-1.0.1-3.1.i386
perl-5.8.8-13.el5.i386
nspr-4.6.5-3.el5.i386
pcre-6.6-1.1.i386
perl-URI-1.35-3.noarch
less-394-5.el5.i386
libIDL-0.8.7-1.fc6.i386
libXfont-1.2.2-1.0.2.el5.i386
hesiod-3.1.0-8.i386
perl-HTML-Parser-3.55-1.fc6.i386
iproute-2.6.18-4.el5.i386
ttmkfdir-3.0.9-23.el5.i386
cpio-2.6-20.i386
nortel-logos-1.0-1.i386
iputils-20020927-43.el5.i386
iptables-1.3.5-1.2.1.i386
pkgconfig-0.21-1.fc6.i386
zip-2.31-1.2.2.i386
libXrender-0.9.1-3.1.i386
libXi-1.0.1-3.1.i386
xorg-x11-server-utils-7.1-4.fc6.i386
libXtst-1.0.1-3.1.i386
nash-5.1.19.6-19.i386
iptables-ipv6-1.3.5-1.2.1.i386
perl-XML-LibXML-1.58-5.i386
perl-Convert-ASN1-0.20-1.1.noarch
rsync-2.6.8-3.1.i386
ftp-0.17-33.fc6.i386
telnet-0.17-38.el5.i386
m4-1.4.5-3.el5.1.i386
crontabs-1.10-8.noarch
lrzsz-0.12.20-22.1.i386
vconfig-1.9-2.1.i386
symlinks-1.2-24.2.2.i386
glib-1.2.10-20.el5.i386
tree-1.5.0-4.i386
pax-3.4-1.2.2.i386
setarch-2.0-1.1.i386
man-pages-2.39-10.el5.noarch
device-mapper-1.02.20-1.el5.i386
krb5-libs-1.6.1-17.el5.i386
fontconfig-2.4.1-6.el5.i386
rhpl-0.194.1-1.i386
dbus-1.0.0-8.el5.i386
logrotate-3.7.4-9.i386
alsa-lib-1.0.14-1.rc4.el5.i386
psmisc-22.2-5.i386
libXft-2.1.10-1.1.i386
libglade2-2.6.0-2.i386
pygtk2-libglade-2.10.1-8.el5.i386
pyorbit-2.14.1-1.1.i386
SysVinit-2.86-14.i386
bind-libs-9.3.3-10.el5.i386
audit-1.6.5-9.el5.i386
mtools-3.9.10-2.fc6.i386
udev-095-14.9.el5.i386
htmlview-4.0.0-1.el5.noarch
initscripts-8.45.17.EL-1.i386
xinetd-2.3.14-10.el5.i386
gnome-vfs2-2.16.2-4.el5.i386
gnome-python2-2.16.0-1.fc6.i386
sendmail-8.13.8-2.el5.i386
mcstrans-0.2.7-1.el5.i386
kernel-2.6.18-53.el5.i686
apmd-3.2.2-5.i386
gnome-system-monitor-2.16.0-3.el5.i386
telnet-server-0.17-38.el5.i386
dhclient-3.0.5-7.el5.i386
minicom-2.1-3.i386
curl-7.18.2-1.i386
authconfig-5.3.12-2.el5.i386
at-3.1.8-82.fc6.i386
tmpwatch-2.9.7-1.1.el5.1.i386
gnupg-1.4.5-13.i386
openssl-devel-0.9.8b-8.3.el5_0.2.i386
cyrus-sasl-gssapi-2.1.22-4.i386
ksh-20060214-1.4.i386
mesa-libGL-6.5.1-7.5.el5.i386
rpm-4.4.2-47.el5.i386
rpm-python-4.4.2-47.el5.i386
system-config-network-1.3.99-2.el5.noarch
chkfontpath-1.10.1-1.1.i386
xorg-x11-fonts-Type1-7.1-2.1.el5.noarch
perl-IO-Compress-Zlib-2.008-1.el5.rf.noarch
perl-Crypt-DH-0.06-1.2.el5.rf.noarch
perl-Class-Loader-2.03-1.2.el5.rf.noarch
perl-Crypt-Primes-0.50-1.2.el5.rf.i386
perl-Tie-EncryptedHash-1.21-1.2.el5.rf.noarch
perl-Net-SSH-Perl-1.30-2.el5.rf.noarch
perl-Authen-PAM-0.16-1.2.el5.rf.i386
ipsec-tools-0.6.5-9.el5_2.3_Nortel.i386
racoon_conf-6.00-18.62.i386
nortel-cs1000-sm-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-cnd-3.0.106-00.i386
pcap-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-baseWeb-6.00.18.62-00.i386
tap-patcher-lkm-2.6.18-53.el5.01.i686
nortel-cs1000-EmCentralLogic-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-shared-xmsg-6.00.18.62-00.i386
MySQL-client-enterprise-5.1.30-0.rhel5.i386
nortel-cs1000-cs-6.00.R.100-00.i386
nortel-cs1000-shared-omm-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-pd-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-nrsm-6.00.18.62-00.i386
nortel-cs1000-sps-6.00.18.63-00.i386
nortel-cs1000-vtrk-6.00.18.65-21.i386
nortel-cs1000-tps-6.00.18.65-14.i386
####################
SUs:
nortel-cs1000-linuxbase-6.00.18.65-03.i386.001|Start:|Stop:|Reboot:yes|Spec:yes
nortel-cs1000-patchWeb-6.00.18.65-01.i386.001|Start:Jboss-Quantum|Stop:Jboss-Quantum|Reboot:NO|Spec:YES
nortel-cs1000-gk-6.00.18.63-00.i386.000|Start:gk|Stop:gk|Reboot:NO|Spec:NO
nortel-cs1000-sps-6.00.18.63-00.i386.000|Start:sps|Stop:sps|Reboot:NO|Spec:NO
nortel-cs1000-emWeb_6-0-06.00.18.63-01.i386.001|Start:Jboss-Quantum|Stop:Jboss-Quantum|Reboot:NO|Spec:NO
nortel-cs1000-dbcom-6.00.18.65-01.i386.001|Start:dbcom|Stop:dbcom|Reboot:NO|Spec: NO
nortel-cs1000-csv-6.00.18.65-04.i386.000|Start:csv,tps|Stop:tps,csv|Reboot:NO|S pec:YES
nortel-cs1000-vtrk-6.00.18.65-21.i386.000|Start:sigServerShare,csv,tps,pd,vtrk,n cs,sps,gk|

Stop:gk,sps,ncs,vtrk,pd,tps,csv,sigServerShare|Reb oot:NO|Spec:NO
nortel-cs1000-bcc_6-0-6.00.18.65-02.i386.000|Start:|Stop:|Reboot:NO|Spec:NO
nortel-cs1000-cs1000WebService_6-0-6.00.18.65-02.i386.000|Start:|Stop:|Reboot:NO|Spec:NO
nortel-cs1000-ftrpkg-6.00.18.65-02.i386.000|Start:|Stop:|Reboot:NO|Spec:NO
nortel-cs1000-tps-6.00.18.65-14.i386.000|Start:tps|Stop:tps|Reboot:NO|Spec:NO
####################
Patches:
p29407_1|Start:cs|Stop:cs|Reboot:NO|Spec:NO
####################

IgorN
08.09.2011, 12:49
7 устаревших патчей. В том числе патч на Linuxbase

daiv
08.09.2011, 13:54
а случаем админский пароль не истек? попробуй сделать passwordReset

В линуксе говорит нет такой команды. Напомните плз как делать. Или где посмотреть.

vd0venk0
08.09.2011, 14:33
В линуксе говорит нет такой команды. Напомните плз как делать. Или где посмотреть.
заходишь через веб под нортелом, потом стираешь в адресной строке все до слеша после адреса, пишешь туда passwordReset, жмешь ентер, указываешь временный админский пароль, закрываешь браузер. потом снова заходишь на веб-морду. под полями логин-пароль кликаешь change password, вводишь временный админский пароль, установленный выше, и меняешь его на постоянный. потом уже можно логиниться под постоянным админским паролем. а вообще ищи в документации по слову passwordReset

daiv
08.09.2011, 16:16
Спасибо. Помогло. Самое интересное, что я на эти грабли уже наступал... Склероз. Старческий наверное.