D-r A
11.05.2000, 10:10
Централата е произведена в Турция
По доставка е изпълнение 4/6
При наложителна смяна на акум.3.6 V започна да работи като
централа 2/4.
Описаните команди 89ххх не могат да включат 3 и 4 линия АТС
Централата има вграден Pr бутон
Съществуват ли недокументирани сервизни кодове за настройка?