D-r A
01.06.2000, 23:34
По доставка мобилните телефони HT-5 shark и HT-5b имат ниво на демодулация "8".Това число е в 16-код.Експериментирах с няколко "трубки",с ниво "А".Резултатите са много добри.
Ако някой е правил експерименти в тази посока,ще ми бъде интересно да беседваме.

Димик
03.06.2000, 14:32
Не понимаю, что ты хочешь сделать?

D-r A
04.06.2000, 11:53
Анализ на влиянието на програмно променимите параметри.

Димик
05.06.2000, 14:16
Там не совсем демодуляция регулируется, я бы даже сказал совсем не она. Просто есть 2 усилителя НЧ включенные последовательно и на них регулируется усиление этими цифрами. Одна из них (та что названа демодуляция) доступна только из сервисного режима.

D-r A
05.06.2000, 22:02
Точно за сервизния режим е думата.
Ефектите за потребителите при промяна на така нареченото"ниво на демодулация" от "8" при доставка,към "А",води до чувствително подобрение,вероятно на съотношение "сигнал/шум"(измерване не съм правил,предполагам!).
Експериментирал съм,както с HT-5 shark,така и с HT-5 b.
Резултатите в места с лошо покритие(радиосянка),се подобряват поне с 20-30%.Ефектът се изразява в намаление на шумовия фон и подобряване на приемания разговор.